LINKS

LÆGEMIDDELSTYRELSEN
(her er de i kataloget medtagne naturlægemidler samt stærke vitamin-/mineralpræpartater godkendt. Mit Naturlægemiddelkatalog har medtaget dem alle. På Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man også læse om og se en liste over præparaterne). 
www.dkma.dk samt  www.produktreume.dk

FØDEVARESTYRELSEN
(her er de i kataloget medtagne kosttilskud registret. På Fødevarestyrelses hjemmeside kan man læse om og se en liste over alle kosttilskud registreret i Danmark. I Mit Naturlægemiddelkatalog er kun medtagt et udpluk).
www.fvst.dk

E-BØGER
www.ebog.dk

FORLAGET MIT HELBRED
www.mit-helbred.dk

 

TILBAGE TIL FORSIDEN